OY VERMEK BİR BAŞLANGIÇTIR!    

Bugün, üzerimize düşenleri yapmayıp, günün gereğini yerine getirmezsek,  bugünü gerçekleştiremezsek, düşünecek yarınlarımız da olmayacaktır.

“Demokratik anlayış; bir şeye inanmamak değil; inandığı şeyin her zaman yanlış olması ihtimalini düşünerek aksi inanışlara da kulak vermek, bilinci daima tetikte bulundurmaktır. (…) Dogmacılık, demokrat ruhla bu yüzden bağdaşamaz. Demokrasi, bu yüzden bir inatçılık rejimi olamaz; müsamaha, hoş görme, Frenkçesini kullanalım, bir Tolérance sistemidir‟  (Yücel, 1998a: 72, 454).

Hasan Ali Yücel; tek tek kişilerin zihinsel olgunluğa ulaşmadığı yerlerde demokrasinin yalnızca bir “Heves”  olarak kalacağını, “Dediğim dedik!” diyenlerin çoklukta olduğu ülkelerde demokrasiden söz etmenin olanaksız olduğunu düşünmektedir. “ Demokrasi bir akıl idaresi demektir.” (…)(Yücel, 1998a: 391)

Bugün, vatandaşlık görevimizi yerine getirme, demokrasinin gereği, cumhuriyetin bize bahşettiği sorumluluğu layıkıyla yerine getirme günüdür.

Aklımızı, mantığımızı kullanıp, bencillikten arınıp bana değil; bize, ülkemize hayrı dokunacak insanları seçebilme özgürlüğümüzü kullanabilme günüdür. Bizi yönetebilecek, bizden daha iyi düşünen, yorumlayan onurlu, gururlu yüreği insan sevgisi dolu, vicdan sahibi insanları bizi temsil etmek üzere TBMM’ye gönderebilme hakkını kullanma günüdür.

Sakın ola  “Bir oydan ne olur?”  deme gafletinde bulunmayın! Unutmayın ki “Damlaya damlaya göl olur .”

Şunu da hep hatırda tutmak gerekir ki; demokrasi, insanın onurla, huzurla, özgürce yaşaması için vardır. Demokratik toplumlarda yaşayan bireyler, demokrasi sayesinde onurlu, gururlu ve insanca yaşama hakkına sahip olur.

Bugün oy verme bilincine sahip olanlar, sadece oy vermekle görevlerinin bittiğini düşünüyorlarsa yanılırlar.

Oy vermek, aslında bir başlangıçtır!

Verilen oyun ardında durmak, daha özgür ve istenilen şartlarda yaşamak maksadıyla harcanan emek, vergi ve kullanılan oy başta olmak üzere demokrasinin sağladığı her türlü hizmetin ve sunduğu imkânların takipçisi, denetleyicisi, bir sonraki seçime kadar bekçisi de olunmalıdır.

Paylaşın herkes okusun ;

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir