100 GÜNDE 61 KADIN…

“Her kadın cinayeti hayatta kalan kadınlar için bir gözdağı değilse nedir?” (2008) Sığınma evinde kalan bir kadının bu sözü gerçekten düşündürücü. Ataerkil bir toplumda, yetişmekte olan kız çocuğunu sindiren, eşi ikinci plana iten toplumsal bir düzende işlenen her kadın cinayetinin diğer kadınların bilinçaltındaki izdüşümü gibi olduğunu vurgulayan çarpıcı bir ifade.…