AMACA GİDEN HER YOL MUBAH MIDIR?

At, Avrat, Silah… Emanet verilmez, hakkında söz söyletilmez … Zira “namus” kelimesini temsil eden kutsanmış bir üçlemedir Türk kültüründe bu değerler. Ataerkil ve göçebe Türk toplumlarında erkeklerde hâkim olan sahiplenme ve aitlik duygusuyla beraber iktidar fikrini öne çıkaran bu kavramlar, tarihin sayfalarından çıkıp gelen ve hâlâ varlığını sürdüren kavramlardır aslında.…