• Çok Okunanlar,  Genel,  Köşe Yazıları

    CEHALET HER ZAMAN KÖLELİĞİ GETİRİR!

    KİLİM GAZETESİ, Baden-Württemberg, Haziran 2022 İçinde yaşadığımız, hızla akıp gitmekte olan şu postmodern çağın en büyük problemlerinden biri zannımca, tarih boyu değişmeyen ve insanları esareti altında tutmaya devam eden “cehalet” tir . Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zaman diliminde bile hâlâ cehaletten bahsediyor olmak canımı sıksa da insanlığın hükmünü yitirmeyen en büyük sorunlarından birinin hâlâ cahil insanlar olması aslında bir tesadüf değildir. Sanırım işi, içinden çıkılmaz yapan o müthiş egonun esiri olan insan, cahile, cahil demeyerek açar o yolun kapılarını. Oysa cahil, her şeyi bildiğini zanneden ve aslında hiçbir şey bilmeyendir. Bilginin derinliği ve sonsuzluğu düşünülünce bir insanın, her şeyi bilemeyeceğini bilmesi gerekir. Tıpkı ünlü düşünür Sokrates’in “Bildiğim…