• Genel,  Köşe Yazıları

    EDEBİYAT, TOPLUMUN AYNASIDIR

    Yrd. Doç. Dr. Nesîme Ceyhan’a ait ….“DİN DUYGUSU” ve “DÎNÎ MÜESSESELERİN TENKÎDİ” adlı bir çalışmayı okuyordum. Tarihin birçok döneminde yaşanan dini taassupla ilgili sıkıntıların ortak olabileceği noktasına bir kez daha tanık oldum. Sizlerle de bu değerli çalışmanın kısacık bir bölümünü paylaşmak istedim. Okuyunca beni daha iyi anlayacaksınız. Değerli hocamıza bu güzel çalışmaları için teşekkür ederek alıntıladığım bölümü paylaşıyorum… “… Kılıçzâde Hakkı’nın tüm zamanların softalarının bir temsili olarak ortaya koyduğu Yunus Hoca tipi, iki hikâyede de kendinden başka kimseye zararı dokunmayan bir kimsedir. Dinî taassubun zarar veren yanı “Dinsizler” ve “*Mestureler Arasında” adlı hikâyelerde ortaya çıkar. İçtihat dergisinde yayımlanan bu hikâyeler, İstanbul’da modernist Müslümanlarla gelenekçiler arasında bir mücadele yaşandığını da gösterir.…