GERÇEKLİK

Gerçeklik nedir ve neye göre belirlenmelidir? Bir şeyin gerçekten doğru olup olmadığını bilmek mümkün müdür? Peki, annemizin, babamızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, din adamlarının, bilim adamlarının, politikacıların, bürokratların, kitapların, dergilerin, gazetelerin, televizyonun, radyonun  ya da internette gördüğümüz her şeyin koşulsuz olarak doğru olduğunu düşünmek doğru mudur? … Cevap hayırsa;  neyin gerçek neyin sahte…