GÖKKUŞAĞI

Medeniyetlerin beşiği ülkemiz; hem sosyo-kültürel hem stratejik konumu ve hem de asırlardan beri biriktirdiği maddi ve manevi değerleri itibariyle ne sadece Doğu’ya, ne de sadece Batı’ya yüzünü çevirebilir. Zira bu topraklarda varlıklarını sürdürenler; çağlardan beri atalarımızdan, dedelerimizden miras bu topraklara doğunun oryantalist felsefesi ile batının aristokrat ruhunun izlerini ilmek ilmek…