HAK ve BATIL

Küçükken, biri üzerimizden atladı diye kısa kalacağımıza inanan çocuklardık hepimiz. Evden biri giderken arkasından su döken annelerimiz gözlerimin önünde hâlâ… Yeni doğan bebeğin, doğum yapan annenin evden çıkarılmasına mani olan insanlar da çoktu. En çok da akşam tırnak kesiyorsak “Günah, başka zaman yok mu tırnak kesecek!” diyen azarlayıcı bir ses…