İKİ DÜNYA DAHA GEREK!…

Eski Yunanlılardan kaynaklara geçmiş bir rivayete göre, müsrifin biri bir gün Sokrat’a dert yanıp hiç parası kalmadığını söylemiş. Ünlü filozof da ona şu nasihatte bulunmuş: – Masraflarını kısarak kendi kendinden borç al! Çılgınca tüketiyoruz… Her şeyi… Parayı, eşyaları, anıları, sevgileri, dünyayı … ve hayatlarımızı… Kendimizden borç alıyor muyuz?… Hiç sanmıyorum……