İNSANIN İNSANLIĞA İHANETİ

Rejimleri ve sistemleri ne olursa olsun tarih boyunca ülkeler için en büyük sorun; devlet yönetiminde, siyasette, asker ve sivil bürokraside toplumu meydana getiren fertlerdeki kirlenme ve yozlaşmadır. Yozlaşma, siyasal ve toplumsal süreçte rol alan kişilerin (bürokratlar, siyasetçiler, menfaat gurupları ve vatandaşlar) birbiriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle zannımca, iç…