MANİDAR

Hatırlarsınız, hem Devlet Tiyatrolarının hem de Devlet Opera ve Balesinin kapatılacağına ilişkin haberler yakın bir zamanda ayyuka çıkmıştı. Devlet bünyesinde görev yapan ve yaş haddinden emekliliğine az kalan sanatçılar için teşvikli emekli ikramiyesi; ödenmesi planlanmıştı. Emekliliğe özendirilmeyle yıllar içinde oluşmuş olan mesleki birikim, deneyim ve usta çırak ilişkisini ortadan kaldıracak…