• Genel,  Köşe Yazıları

    MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET…

    Keçecizade Fuat Paşa,  Sultan Abdülaziz’in meşhur Paris gezisine Dış işleri Bakanı olarak katılıyor… Yarı resmi bir toplantıda Fransa İmparatoru III. Napolyon, Fuat Paşa’ya istediklerini sıralıyor: “Süveyş Kanalı açılmalı, Girit, Osmanlılardan alınıp Yunanistan’a verilmeli, Kudüs’teki kutsal yerlerden Katoliklere ait olanların yönetimi Fransızlarda olmalı”… İmparator, Osmanlı Devleti’nin bunlara kolay kolay razı olmayacağını bildiği için de aba altından sopa gösteriyor: “Zaten bu sorunlar sizin için büyük bir dert… Yorgun omuzlarınızdan bunları atıp hafifleyiniz…” Buna karşılık Fuat Paşa gülümsüyor ve hiç istifini bozmadan cevap veriyor: “Biz hâlâ çok güçlüyüz Haşmetmeab. Tehditlere boyun eğmeyiz.” İmparator bir kahkahadan sonra: “Yapmayın” diyor, “devletinizin ne kadar zayıfladığını bütün dünya biliyor.” Yani “Sizi vururuz” demek istiyor. Bu tehdit karşısında, Fuat Paşa’nın verdiği şu cevap tarihe…