MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET…

Keçecizade Fuat Paşa,  Sultan Abdülaziz’in meşhur Paris gezisine Dış işleri Bakanı olarak katılıyor… Yarı resmi bir toplantıda Fransa İmparatoru III. Napolyon, Fuat Paşa’ya istediklerini sıralıyor: “Süveyş Kanalı açılmalı, Girit, Osmanlılardan alınıp Yunanistan’a verilmeli, Kudüs’teki kutsal yerlerden Katoliklere ait olanların yönetimi Fransızlarda olmalı”… İmparator, Osmanlı Devleti’nin bunlara kolay kolay razı olmayacağını bildiği için de…