• Genel,  Köşe Yazıları

    NAMAZ ZAMANI NAMAZ, HORAN ZAMANI HORAN…

      Biz, Türk milleti olarak bir türlü zamanı doğru kullanmayı öğrenemedik. ( Kullanan azınlığı tenzih ederek…) Oysa tekrar kazanılamayan tek servettir zaman.  Bu sebeple biz ve bizim gibiler için günümüzün moda tabiriyle “zamanı doğru yönetmek”  diye bir kavram gelişmiştir dünyada. Nedense, plan yapmayı başaramıyoruz. Bodoslama dalıyoruz güne, sonra akşam elde ne varsa onunla yetinmeyi marifet sayıyoruz. Bırakın hayatımızı planlamayı daha bir günümüzü planlamaktan imtina ediyoruz. Şükretmek ve şükürcü olmakla; azmetmek ve azimli olmak arasındaki ince çizgiyi göremiyoruz belki de. “Yâ Allah, bismillah!” deyip başlıyoruz güne, sonra “ bana 24 saat yetmiyor!” diye bir serzenişle tamamlıyoruz günü. Ve ardından “Türk gibi başlamak” sözü doğuyor dünya literatüründe ama ne yazık ki devamı…