SANA BORÇLUYUZ ÖĞRETMENİM

Büyük Selçuklu Sultanlarından Melikşah´ın yaşamı boyunca önem verdiği insanların başında veliahtlığı döneminde eğitmenliğini yapan Veziri Nizamü´l-Mülk gelirdi. Şehzadeliği döneminde siyasi, idari ve ilimi konularda Melikşah´a eğitim veren Nizamü´l-Mülk, Selçuklu Devleti´nin geleceği için kurduğu eğitim ordusuna her yıl 600 bin dinar harcama hakkı bulunmasının bazı kişileri rahatsız ettiğini bilse de, o…