• Çok Okunanlar,  Feminist Bakış,  Genel,  Köşe Yazıları

    İNSAN OLMAK

    KİLİM GAZETESİ, BADEN-WÜRTTEMBERG- KASIM 2020 İnsan olmak hususunda hepimiz müsaviyiz. Zira kadın ile erkek arasında ne bir eksiklik ne de bir fazlalık mevcuttur yaratılışta. Bizleri birbirimizden farklı kılan sadece fizyolojik ve psikolojik yapımızdır aslında. Kadın ve erkek, havadaki oksijen ve azot gibidir. Düşünürsek hava ne sadece azottan ne de oksijenden ibarettir. İkisinin bileşkesidir hava. İçinde mevcut olan diğer asal gazların ya da bu iki gazın miktarlarının bir önemi yoktur. O sebeple, sorgulayamayız, hangisi daha kıymetlidir diye? Soluduğumuz havayı teneffüs eden tüm canlıların havadaki oksijene de azota da ihtiyacı vardır çünkü. Hz. Mevlânâ Mesnevî’de şöyle söyler: Su ile ateşin hallerini bilirsin. Gerçi su, ateş gibi heybetli bir varlığı söndürebilme kudretindedir. Ancak…