OY VERMEK BİR BAŞLANGIÇTIR!    

Bugün, üzerimize düşenleri yapmayıp, günün gereğini yerine getirmezsek,  bugünü gerçekleştiremezsek, düşünecek yarınlarımız da olmayacaktır. “Demokratik anlayış; bir şeye inanmamak değil; inandığı şeyin her zaman yanlış olması ihtimalini düşünerek aksi inanışlara da kulak vermek, bilinci daima tetikte bulundurmaktır. (…) Dogmacılık, demokrat ruhla bu yüzden bağdaşamaz. Demokrasi, bu yüzden bir inatçılık rejimi…