S.O.S. (Sorgula-Oku-Sentezle)

Bir süre önce okuduğum bir makalede, sözü edilen araştırma bana çok da yabancı gelmemişti. Üzerinde araştırma yapılan bir grup başarılı Türk öğrenci ve Avrupalı öğrenci bir sınava tabii tutulmuşlar. Sınav; öğrencilerin bilgi, beceri ve hayal güçlerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmakta imiş. Türk öğrenciler, ezber gerektiren tüm soruları büyük bir başarıyla…