• Genel,  Köşe Yazıları

    S.O.S. (Sorgula-Oku-Sentezle)

    Bir süre önce okuduğum bir makalede, sözü edilen araştırma bana çok da yabancı gelmemişti. Üzerinde araştırma yapılan bir grup başarılı Türk öğrenci ve Avrupalı öğrenci bir sınava tabii tutulmuşlar. Sınav; öğrencilerin bilgi, beceri ve hayal güçlerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmakta imiş. Türk öğrenciler, ezber gerektiren tüm soruları büyük bir başarıyla çözümlemişler. Avrupalı öğrenciler Türk öğrencilerin biraz gerisinde kalmış. İkinci aşama olan hayal gücü ve beceri gerektiren konularda Avrupalı öğrenciler öyle güzel fikirler üretip yorumlar yapmış ve bunları o kadar güzel sunmuşlar ki bizim öğrencilerin çalışmaları yanında sönük kalmış. Neredeyse orijinal fikirler üretememişler bile. Bildikleri sıradan örneklerin dışına çıkamamışlar. Dolayısıyla daha yüksek puan içeren ikinci bölüm yüzünden bizimkiler başarılı olamamışlar. Bunu…