SAYGIYLA …

Kendine münhasır bir yerde tutulması gereken; sevgiden azade, münferiden algılanması gereken bir olgudur saygı. Korku ile karıştırılmaksızın,  insan olmanın gereği, hak edilendir… Beşere dair ve ait erdemlerden yalnızca biri ama asla hafife alınmaması gereken bir olgudur saygı. Saygı; değer vermektir, güvenmektir, samimi olmaktır. Ne yazık ki git gide ne olduğunu…