• Genel,  Köşe Yazıları

    SAYGIYLA …

    Kendine münhasır bir yerde tutulması gereken; sevgiden azade, münferiden algılanması gereken bir olgudur saygı. Korku ile karıştırılmaksızın,  insan olmanın gereği, hak edilendir… Beşere dair ve ait erdemlerden yalnızca biri ama asla hafife alınmaması gereken bir olgudur saygı. Saygı; değer vermektir, güvenmektir, samimi olmaktır. Ne yazık ki git gide ne olduğunu unuttuğumuzdur saygı. Hiç kimsenin tekelinde olmayan, herkesin eşit şartlarda hak ettiğidir..   Belki unutulmaması gereken en önemli şey; her bireyin saygıya değer bir varlık olduğudur. İşte tam da bu sebeple hiç kimsenin kendinden faklı olanı hor görmeye ve ayrıştırmaya hakkı yoktur. Hangi dinden, dilden, milletten, düşünce ve fikirden olursa olsun; herkesin, yaşama, kendini ifade etme ve değerli addetme hakkı vardır bu…