DÜĞÜNÜMÜZ VAR…

“Sonsuzla düğünümüzdür ölümümüz.” Mevlana Bugün; Leyletü’l-Arûs,  Şeb-i Arûs, Hakk’a vuslat,  Düğün Günü… Bugün Mevlâna, (hicrî 672) miladi 17 Aralık 1273′de Pazar günü akşamüstü güneşin Konya ufuklarını kızıla boyadığı dakikalarda, bu âlemden can ve beka âlemine göç etmişti. Dualarımız, firkatin vuslata dönüştüğü, vuslatın yıl dönümü olan bu düğün gününde Mevlana’yla… “Ağlayıp inleyip, ah-ah, vah-vah etmeyin…