• Genel,  Köşe Yazıları

    SEV DE GEL EVLADIM, SEV DE GEL!

    Dildeki sevgi gönle düşmemişse sevmiş sayılmazsınız. Zira sevgi belagat değil yürek ister. O yüreği taşımak da cesaret… O,  nefsi yüreğiyle terbiye edebilme yetisidir; ince bir ruh ister. Şüphesiz çok şey yazılıp söylenmiştir, insanlığın var oluşuyla var olmuş bu kutsal duygu için. Nice aşklar yaşanmıştır tarihe nam salan, nice sevgililer mum, akıl pervane olmuştur…  Lakin gerçekten pervane olup muma koşanlardır yalnızca gerçek aşkı tadanlar. Hele bir de Allah aşkına ermekten bahsedenlere ne güzel cevap vermiş Mevlana: Bir gün bir genç, Mevlana’nın kapısına gelip; “Beni müritliğe kabul buyurun efendim” diyerek niyazda bulunur… Mevlana, gence bakar ve  “Hiç âşık oldunuz mu evladım?” … diye sual eyler. Genç, şaşkın bir halde ne diyeceğini bilemez.…