DEVLET ve TİYATRO

Atatürk,Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında bir taraftan inkılapları gerçekleştirmeye, bir taraftan da birçok sorunun üstesinden gelmeye çalışırken;  sanata, edebiyata ve özellikle tiyatroya oldukça önem vermişti. Öyle ki o yıllarda açık yüreklilikle tiyatro ile ilgili önemli adımların atılacağı hususunda, sanatçılara güvence bile vermişti. 1930’da, Darülbedayi sanatçılarının Ankara’da verdikleri temsilden sonra, Atatürk onları kabul…