• Eğitim,  Genel,  Köşe Yazıları

    DİL ve KÜLTÜRLEŞME -3-

    KİLİM GAZETESİ, BADEN-WÜRTTEMBERG, KASIM 2021 Yeryüzündeki tüm çağdaş kültürler, farklı farklı kültürlerin senteziyle oluşmuş ürünlerdir. Hani, o hepimizin diline pelesenk olan “Globalleşme” kavramı tam da bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu pencereden bakıldığında Almanya’da yaşayan Türk toplumunun kültürü de Avrupa kültürüyle harmanlanmıştır. Dolayısıyla kültürlerimizin etkileşimi,  kaynaşması ve ortaya çıkardığı yeni dinamikler, içinde yaşadığımız bu toplumda oluşturduğumuz ve oluşturmaya devam ettiğimiz yepyeni bir kültürleşme kavramını da beraberinde getirmiştir. Elbette kişisel olarak ya da gruplar halinde bu kültürleşme sürecine karşı duranlar olmuştur, olacaktır da ama Almanya’da yaşayan Türk insanının buraya göç etme süreci göz önünde bulundurulduğunda, geçen zaman içinde (Göçün 60. yılında) bu kültürleşme sürecini tamamen bertaraf etme ihtimalinin mümkün olmadığını zannederim siz…