• Genel,  Köşe Yazıları

    UYUM SEMİNERİ

    Yurt dışına resmi görevle gönderilen insanları devletimiz, önce bir uyum seminerine gönderir. Bu seminerin amacı; yurt dışındaki yaşayışa, kurallara, sosyal hayata dair bilgiler verilmek suretiyle göreve gidecek kişinin görevine başladığı ülkede karşılaşacağa şartlara kolay adapte olmasını sağlamaktır. Buraya kadar her şey çok güzel… Temelde bazı noksanlıklar göze çarpmakla birlikte, güzel bir uygulama. Lakin benim asıl takıldığım nokta görevi tamamlayıp ülkemize geri dönen bu insanlarımızla ilgili. Zira eksik olan en büyük şey, asıl bu insanların ülkemize döndükleri zaman bir uyum seminerine ihtiyaç duyuyor olmalarına karşın, böyle bir seminerin yapılmıyor olması. Nedeni çok açık ve basit. Özellikle Avrupa ülkelerinde uzun bir süre yaşadıktan sonra insana duyulan saygıyı, insanca yaşamayı, disiplini, kuralları yaşayıp…