UYUM SEMİNERİ

Yurt dışına resmi görevle gönderilen insanları devletimiz, önce bir uyum seminerine gönderir. Bu seminerin amacı; yurt dışındaki yaşayışa, kurallara, sosyal hayata dair bilgiler verilmek suretiyle göreve gidecek kişinin görevine başladığı ülkede karşılaşacağa şartlara kolay adapte olmasını sağlamaktır. Buraya kadar her şey çok güzel… Temelde bazı noksanlıklar göze çarpmakla birlikte, güzel…