Üniversiteler ve Gençlik

Her ülke için üniversite; bilimin ve kültürün yuvası, temel yapı taşıdır. Amacı; bilimsel düşünebilen, bağımsız fikirler üretebilen ve bu düşüncelerini içinde bulundukları topluma yansıtabilen insanlar yetiştirmektir.

Bunu yaparken de hareket noktası ezberden, sabit fikirlerden uzak; özgüven sahibi, düşünen, üreten, çok sesli bir nesli var kılmak, esas olmalıdır. Taklitçi, hazırcı zihniyetler yerine, okuyan, araştıran, sentezleyen ve kendi akıl süzgecinden geçirdikten sonra karar verebilen insanlar yetiştirip vatanın, millettin bekası için çalışacak gençleri ülkeye kazandırmak, üniversitelerin asli görevleri arasında yer almalıdır.

Gelişmiş ülkelerde özerkliğini koruyan üniversiteler, hızla gelişmelerini sürdürürken; ülkemizde gün geçtikçe bu çerçeveden uzaklaşan, dar kalıplara sığdırılmaya çalışılan üniversite anlayışını görmek ne yazık ki üzüntü vericidir.

Zira idari yapılanması ve hareketi sınırlandırılmış üniversitelerde ne bilimsel düşünce özgürlüğü oluşabilir, ne de dünya vatandaşı olabilecek insanlar yetişebilir.

Yine aynı şekilde, küresel düşünce yapısı geliştirebilen, çok sesli, evrensel niteliğe sahip üniversiteler; ancak o anlayışa sahip akademisyenler ve onları destekleyen yönetimlerle mümkün olabilir.

Bugün ülkelerin gözle görülebilir gelişmeler gösterebilmesi, bağımsız bir ortamda yetişen, özgür düşünüp bu düşüncelerini özgürce ifade edebilen gençlerin toplumda daha fazla sayıda yer almasıyla mümkün olabilir.

Üniversite öğrencilerinin, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve şiddet içermemek kaydıyla seslerini duyurabilme imkânları da olmalıdır. Bu, çok seslilik anlamına gelen demokrasinin de bir gereğidir.

Unutulmamalıdır ki, bugünün gençleri yarın ülkeyi yönetecek olan yetişkinler olacaktır. Kendini ifade edebilen, hak ve özgürlüklerinin bilincinde yetişen bir nesil, yarın ülkesinin menfaatlerini de aynı duyarlılıkla savunacaktır.

Geleceğin bilim adamları, siyasetçileri, sanatçıları olacak gençlerimize güvenerek, onların yollarını her daim daha da kolaylaştırarak açmak biz büyüklerin görevi olmalıdır.

  •  
  •  
  •  
  •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir